Přínos integrované správy sítě a řízení přístupu do sítě pro rychlé řešení bezpečnostních incidentů

Jindřich Šavel, Novicom s. r. o.

Další záznamy