Dokončení digitalizace umožňuje rozšiřovat elektronické služby ČÚZK

Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další záznamy