Obecné nařízení ve veřejné správě z pohledu ÚOOÚ

PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů

Další záznamy