Elektronizace spisové služby jako nástroj transparentního výkonu veřejné moci

Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv

Další záznamy