Výběr a ukládání dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby

Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv

Další záznamy