Elektronická spisová služba na ORP a její vazby

Bc. Pavel Knytl, Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

Další záznamy