Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu, praktické ukázky projektů

Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR

Další záznamy