Lokalizační údaje v evropském eGovernmentu

Eva Pauknerová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální

Další záznamy