Souhrn o pacientovi – nový koncept v českém zdravotnictví

Ing. Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Další záznamy