Smart Cities = Safe Cities

Ing. Vladimír Špaček, Hexagon; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.

Další záznamy