Koncept Smart Cities z pohledu státní správy

Ing. Ivo Gottwald, Svaz měst a obcí ČR

Další záznamy