Triada na ISSS 2017

Expozice Triada

 • Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení aktuálních novinek v rozvoji informačního systému Munis.

Labský sál

 • Ing. Pavel Jirásek, Městská část Praha 16; Mgr. Věra Hottmarová, Město Smiřice; Bc. Irina Rálišová, Město Sezemice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se zaměří na aspekty skartačního řízení v elektronické podobě z hlediska teoretického, historického, technologického a metodického. Stěžejní bude představení tři případových studií praktické realizace a přípravy úřadů na elektronické skartační řízení.

Expozice Triada

 • Ing. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Konkrétní příklady použití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Přehled základních dopadů GDPR na obce, předpokládané změny v oblasti ochrany osobních dat.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postavení elektronického systému spisové služby jako páteřní agendy provázané na další systémy pro tvorbu dokumentů, konkrétní příklady v informačním systému Munis.

Labský sál

 • Ing. Petra Kubíková, Kamila Kolbová, Městská část Praha-Zličín; Mgr. Petr Wohanka, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška se soustředí na povinnosti zveřejňování smluv a příklad dobré praxe implementace informačního systému Munis, modulu Evidence smluv a vazby na Registr smluv.

Expozice Triada

 • Mgr. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a jak snadno realizovat zveřejňování smluv prostřednictvím vazby s elektronickou spisovou službou Munis ERMS.

Přednáškový sál

 • Mgr. Dana Ullwerová, Vrané nad Vltavou; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Přednáška ukáže, že za pomoci implementace informačního systému Munis a využití sdílených služeb portálu iMunis.cz lze skutečně dosáhnout zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy. Konkrétní příklady budou představeny na příkladu obce Vrané nad Vltavou.

Expozice Triada

 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Postavení elektronického systému spisové služby jako páteřní agendy provázané na další systémy pro tvorbu dokumentů, konkrétní příklady v informačním systému Munis.
 • Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Mgr. Pavel Hryzlík, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Představení způsobu, jak si udělat pořádek ve smlouvách a jak snadno realizovat zveřejňování smluv prostřednictvím vazby s elektronickou spisovou službou Munis ERMS.
 • Ing. Jan Vávra, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.
  Anotace
  Konkrétní příklady použití sdílené služby portálu iMunis.cz umožňující přehledné prezentování hospodaření měst a obcí na Internetu.