Oksystem na ISSS 2017

Jednací sál

  • Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s., 15'
    Soubory ke stažení
    Anotace
    Internet věcí (Internet of Things, IoT) je ve světě informačních a komunikačních technologií jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů. Rozšíření aplikací na principu IoT začne v nadcházejících letech ovlivňovat a měnit náš každodenní život. V rámci prezentace Vám představíme praktické ukázky aplikací IoT, které kombinují využití komunikačních sítí (LoRA, GSM), čidel a koncových zařízení. Společně pak shrneme výzvy, které masové nasazení těchto aplikací přináší (zabezpečení, pokrytí vhodnou komunikační sítí, technologické limity týkající se spotřeby energie apod.). Prodiskutujeme také přínosy nasazení technologií IoT do každodenního života obyvatel měst a obcí nebo fungování organizací ve veřejném sektoru i v komerční sféře. Doménou, ve které naše společnost dlouhodobě působí, je sociální oblast. Závěrem se proto zamyslíme nad tím, jak s využitím IoT zlepšit kvalitu života občanů, kteří se vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu musí vypořádat s různými handicapy.