Microsoft na ISSS 2017

Jednací sál

 • Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představitelé mnoha českých měst přijali myšlenku SMART CITY. Avšak málokdo ví, jak tuto myšlenku ve svém městě prakticky a smysluplně realizovat. Jednotliví dodavatelé nabízejí více či méně SMART řešení, město se snaží formovat svou SMART strategii povětšinou prostřednictvím vzájemně nekoordinovaných pracovních skupin. Konferenční příspěvek CGI je zaměřen právě na systematický přístup k plánování a realizací SMART projektů. Hlavní důraz je kladen na snadno pochopitelnou vizualizaci přínosů konkrétních projektů ke zlepšení spokojenosti a komfortu občanů při zachování sociální, ekonomické a environmentální rovnováhy. Řízenou spoluprací zástupců jednotlivých pracovních skupin lze efektivně určit průřezové a specifické projekty a tím definovat cestovní mapu k realizaci SMART CITY.

Přednáškový sál

 • Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení

Velký sál

Labský sál

 • Ing. Jiří Zíka, CERMAT; Ing. Zdeněk Jiříček, Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení

Malý sál

 • Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o.; Vlastimil Tesař, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Efektivní způsob, jak mohou „chytrá města“ sbírat a zpracovávat data z inteligentních systémů, čímž mohou zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.

Labský sál

 • Jan Vobruba, DATASYS s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Proč chatboti, proč pro město – proč tu jsme, mladí na mobilech, postaveno na MS Azure cloud, příklady komerční BoA. Co to je a jak funguje – základní popis fungování bota. Video – parkování KV nebo občanka case. Co se dá dělat – usecases z města (viz leták). Další příklady z public i komerční – poradce imigranta, pokuty parkování Londýn – hlavně jejich úspěšnost,, najdu i další – Tessa, TX, … , AXA CZ pojištovna. Technologie, architektura – rychlé nasazení na MS Azure, … Proč s DS – Vizionáři 2016 od TA, Dell support, Keboola, …

Eliščin sál

 • Ing. Vlastimil Černý, MBA, Všeobecná fakultní nemocnice; Ing. Rostislav Babarík, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení

Labský sál

 • Mgr. Jana Venclíková, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Ing. Pavel Vomáčka, ANECT a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhled do praktického využití služeb Microsoft Azure pro dlouhodobé uložení dat, testovací prostředí a jiné v prostředí SPCSS.

Velký sál

 • Ing. Miroslav Řihák, ADUCID s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhodný mobilní telefon v České republice vlastní a denně používají 3 mil. občanů.
  Přirozené a snadné používání pro občana, přitom bezpečné pro stát a jeho partnery.
  Adaptivní dvoufaktorové přihlášení neobtěžuje občana, když to bezpečnostní situace nevyžaduje.
  K registraci (ztotožnění pro značnou a vysokou úroveň záruky) je nutná pouze jediná návštěva pověřeného kontaktního místa (Czech POINT).
  Neprodleně po registraci může občan důvěrně používat všechny dostupné internetové a mobilní aplikace.
  Stejně přirozeně a snadno lze v komunikaci s organizacemi používat zaručené transakce.
  Stejně přirozeně a snadno lze připojit zaručený elektronický podpis formou služby podle požadavků eIDAS.
  Bezpečnou zálohu si občan snadno vytvoří na svém tabletu nebo domácím počítači.
  Snadná a rychlá je integrace do nových i stávajících aplikací.
  Jednoduše se integruje do mobilních aplikací.

Jednací sál

 • Ing. Jakub Svatý, Hexagon Safety & Infrastructure; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Padesát procent světové populace žije ve městech. Do roku 2050 to bude již 70 %. Nárůst zvyšuje nároky na infrastrukturu, bezpečnost, zvládnutí všech potřebných procesů. Je potřeba rychle reagovat na změny, ba dokonce být samotným hybatelem, iniciovat změny a zajišťovat tak trvalý růst za udržení komfortu, bezpečnosti, pohody a relevantní správy všech potřeb občanů. Koncept SMART CITY není jen buzzword. Jde o uchopení problematiky glokalizace, jejíž důraz v dnešním občas až přehnaně globalizovaném světě soustavně narůstá. Pouhé reakce nahrazuje proaktivita. SMART CITY je budoucnost, plánování, boření bariér tradičního způsobu myšlení. Není obtížné získat Big Data, avšak je potřeba i smysluplný Data Crunching a plné využití všech dostupných nástrojů ICT fungujících v jednom propojeném celku. Jde o nezbytnost a standard vyspělých měst. HEXAGON nabízí spolehlivé systémy a procesy podporující aktuální požadavky krizového plánování a řízení, analýzy incidentů, plánování oprav infrastruktury, témata voleb apod.

Eliščin sál

 • Government cloud v ČR – kulatý stůl
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ing. Nika Metzová, Ministerstvo vnitra ČR; Dušan Kučera, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.; Vladimír Rohel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; plk. Ing. Tomáš Hampl, Policejní prezidium ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Zdeněk Jiříček, Microsoft s. r. o.; Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o.; prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., ČSSI; uvádí Ing. Petr Koubský

Velký sál