ICZ na ISSS 2017

Přednáškový sál

 • Luděk Louda, ICZ a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení

Jednací sál

 • Aleš Šantora, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Pohled na problematiku automatizované detekce přestupků v dopravě z pohledu činností městské policie a odboru dopravně správních činností místně příslušných správních orgánů: Zpracovatelnost přestupků; Personální náročnost; Metodika práce; Efektivita možných řešení; Technologie měření a její výhodnost pro potřeby měst a obcí; Využitelné informační systémy (pohled na koncepci skladby IS v prostředí MP a ODSČ); Nejčastější chyby prováděné v rámci procesu řešení přestupků.

Malý sál

 • Ing. Josef Krtil, MBA, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace představuje možný pohled na postavení agendových informačních systémů v rámci eGovernmentu a výkonu státní správy.

Eliščin sál

 • Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Výměna zdravotnické obrazové dokumentace představuje v rámci České republiky bezprecedentní a průlomový projekt elektronického zdravotnictví, který má přímý a hmatatelný dopad na rychlost, bezpečnost a kvalitu poskytované zdravotní péče. Jeho rozsah v naší zemi dávno přerostl její hranice a může se směle zařadit mezi nejúspěšnější řešení elektronického zdravotnictví v rámci celé Evropy. Propojení více než tříset zdravotnických zařízení včetně těch největších nemocnic, signalizuje mimořádný úspěch tohoto nízkonákladového projektu.
  Mnozí z nás pacientů nemají ponětí, že rychlost, plynulost a efektivnost jejich léčby pozitivně ovlivňuje již několik let projekt, který nám ostatní země mohou jen závidět. Společně se podíváme na jeho poslední zásadní evoluční proměny a na perspektivu jeho rozvoje v příštích letech.