Podrobný program podle sálu

Malý sál

 • Stav eGovernmentu v České republice
 • Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda, Vláda ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Věra Kovářová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Ivan Pilný, poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 30'
 • JUDr. Jaroslav Strouhal, Ministerstvo vnitra ČR, 30'
  Soubory ke stažení
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
  Soubory ke stažení
 • RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
 • Přenos slavnostního zahájení
 • Přednášky partnerů
 • VITA Přestupky a změny právních předpisů od 01.07.2017
 • RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s. r. o.
  Soubory ke stažení
 • Milan Habrcetl, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o., 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Josef Krtil, MBA, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace představuje možný pohled na postavení agendových informačních systémů v rámci eGovernmentu a výkonu státní správy.
 • Přednášky partnerů – Smart city III
 • Marcel Babczynski, M.A., MBA, Česká spořitelna, a. s., 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o.; Vlastimil Tesař, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Efektivní způsob, jak mohou „chytrá města“ sbírat a zpracovávat data z inteligentních systémů, čímž mohou zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.
 • Ing. Ján Jacina, České Radiokomunikace a. s., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Moderní chytré technologie pro obce a města vyžadují k přenosu dat bezdrátové připojení k Internetu. CRA budují právě takovou telekomunikační síť IoT, která je optimalizována pro chytré technologie měst, obcí a regionů. Přijďte se podívat taky na to, jaké jsou další možnosti IoT sítě s propojením na zabezpečenou infrastrukturu CRA.
 • Ing. Jiří Nováček, Fujitsu Technology Solutions s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vize Intelligent Society a koncept Smart Mobility společnosti Fujitsu. Platformy a řešení zaměřené na problematiku moderních měst.
 • GDPR I
 • Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů, 20'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jaroslav Novotný, Oracle Czech, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V rámci přípravy na zavedení GDPR musí většina organizací přehodnotit a provést často i zásadní změny v oblastech organizačních, procesních i technických. V této přednášce se soustředíme na to, jak je možné co nejvíce usnadnit zavedení GDPR v technické oblasti a jaké prostředky společnost Oracle v této oblasti a nabízí. Ukážeme, že většinu aspektů GDPR, směřujících do technické oblasti (a to ve všech třech technologických doménách, popsaných v GDPR směrnici – 1. assess, 2. protect, 3. detect) je možné poměrně snadno a s minimálním úsilím pomocí těchto nástrojů adresovat.
 • Miroslav Klimeš, Asseco Central Europe, a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Téma ochrany osobních údajů se díky blížícímu termínu začátku platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) stalo velmi diskutovaným. Přednáška Asseco Central Europe Vám předloží praktický pohled na nové požadavky a povinnosti, odpoví na to kde a s čím začít a co při realizaci neopomenout.
 • GDPR II
 • Horymír Šíma, Fortinet, Inc., 30'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Mayer, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Rok 2018 bude bohatý na změny v oblasti identity občana a zpracování jeho osobních údajů. K tématům, jakými osobní doklady, eIDAS nebo GDPR má společnost Atos blízko v České republice i v celé Evropě. V tomto příspěvku se bude věnovat stručnému přehledu dopadů evropské regulace EU 2016/679, zvané GDPR. Její implementace do procesů a informačních systémů se dotkne snad každého občana a povinnosti z ní vyplývající musí řešit prakticky každá komerční organizace i orgány státní správy a samosprávy. Je možné vyčkávat, nebo je nezbytné se připravovat již nyní?
 • Mgr. Bc. Tomáš Mudra, UEPA advokáti, s. r. o.; Mgr. Vladimíra Hloušková, ICT Unie, z. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  „Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů EU 2016/679“, které nabude účinnost 25. května 2018, se dotkne každého orgánu státní správy i samosprávy a jejich podřízených organizací. Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením, ať již jste v roli správce či zpracovatele osobních údajů přináší nové povinnosti, na které je potřeba se již nyní připravovat. Cílem přednášky je podat souhrn základní povinností a novinek vyplývajících z nařízení a nastínit možné přístupy k jejich řešení.
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

 • Blok Ministerstva vnitra ČR
 • Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Ministerstvo vnitra ČR, 35'
  Soubory ke stažení
 • Pavel Karásek, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., 10'
  Soubory ke stažení
 • Ing. Jan Bůžek, Ministerstvo vnitra ČR, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Koncem roku 2016 byl zahájen produktivní provoz modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS), jehož prostřednictvím je možné od 1. 1. 2017 elektronicky předkládat a schvalovat návrhy systemizace a organizační struktury. V rámci prezentace budou stručně popsány možné způsoby předkládání návrhů systemizace a organizační struktury služebními úřady, možnosti tvorby a editace návrhů v grafickém prostředí či samotný proces schvalování z pozice služebních úřadů.
 • Informace centrálních úřadů pro samosprávy
 • Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  V projektu RÚIAN je definováno několik klíčových oblastí. Vedle vlastní správy a poskytování dat ISÚI a RÚIAN, průběžného vzdělávání editorů z obcí a stavebních úřadů a jejich podpory, rozšiřování obsahu RÚIAN, je to především neustále zkvalitňování datového fondu. Cílem pro další období je, v součinnosti s editory, postupné snižování počtu chybějících údajů, oprava prokazatelně špatně zapsaných údajů a kontrola dat, u kterých vznikla pochybnost o jejich správnosti. To je podpořeno aplikací na kontroly, která je k dispozici editorům z obcí a stavebních úřadů. Co ale dělat, pokud je v RÚIAN nalezena prokazatelná chyba nebo mám jako uživatel pochybnost o správnosti údaje? Na koho se mám obrátit? Co mám udělat pro to, aby údaj byl opraven? Co když je údaj označen jako nesprávný?
 • Ing. Miroslav Charbuský, Český telekomunikační úřad, 30'
  Soubory ke stažení
 • Soubory ke stažení
  Anotace
  Výzvy IROP v oblasti eGovernmentu nabízejí obcím podporu pořízení a rozvoje informačních systémů v oblastech, jako je např. úplné elektronické podání, správa majetku, řízení příspěvkových organizací, správa dokumentací apod. V diskusi budou představeny nejčastější problémy, s kterými se žadatelé potýkají a budou diskutovány možná řešení vedoucí k podání úspěšného projektu.
 • Problematika GDPR na obcích a související bezpečnost
 • Problematika eOP a EIDAS
 • PMA – procesní modelování agend
 • SmartCity – módní téma, ale jak s ním naložit?
 • Připravované dotační tituly 2017 a dále
 • Popis a informace o službách Egon ServiceBus a CMS 2.0
 • Povinnost elektronické komunikace s uchazeči o VZ
 • Diskuse a dotazy
  Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Ondřej Felix, CSc., Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o.; Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů; a další