Podrobný program podle sálu

Velký sál

 • RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
  Ing. Andrej Babiš, místopředseda, Vláda ČR
  MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda, Vláda ČR
  Ing. Karla Šlechtová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
  PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
  Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka, Hlavní město Praha
  MUDr. Zdeněk Fink, primátor, Statutární město Hradec Králové
  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Mesto Kežmarok
  Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
  Ing. Marek Ebert, náměstek, Český telekomunikační úřad
  Chung-I Wang, nejvyšší představitel Tchaj-wanu, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze
  Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
  Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.
  Ing. Renata Dvořáková, MBA, obchodní ředitelka, Oracle Czech, s. r. o.
  Ing. David Frantík, ředitel pro sektor veřejné správy, Microsoft s. r. o.
  Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
  Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
  Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampion ČR
  RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2017
  Ivan Pilný, ANO
  Martin Kupka, ODS
  Martin Plíšek, TOP 09
  Jan Klán, KSČM
 • Aktuální projekty veřejné správy
 • Ing. Vladimír Dzurilla, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., 20'
  Soubory ke stažení
 • Mgr. Zdeněk Semorád, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 25'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Příspěvek představí otevřené výzvy IROP v oblasti eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a informačních systémů krajů a obcí. Dále budou uvedeny příklady projektů již doporučených k financování, a rovněž budou uvedeny nejdůležitější plánované projekty. Stručně bude představen i předpokládaný výhled v čerpání v této oblasti ve druhé polovině programového období 2014–2020.
 • Ing. Petr Očko, Ph.D., Technologická agentura České republiky, 10'
  Soubory ke stažení
 • eIDAS
 • Bc. Filip Bílek, Ing. Radek Horáček, Ministerstvo vnitra ČR, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Ministerstvo vnitra plní úkoly orgánu dohledu podle nařízení eIDAS a dále podle nově přijatého zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a plní tak roli garanta za implementaci eIDAS v ČR. Prezentace přinese stručnou rekapitulaci hlavních změn v oblasti služeb vytvářejících důvěru souvisejících s účinností nařízení eIDAS v ČR a s účinností zákona č. 297/2016 Sb. Dále bude představeno, co očekávaný vývoj v oblasti elektronické identifikace v rámci připravovaného návrhu zákona o elektronické identifikaci.
 • Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Je tomu již devět měsíců, co v České republice žijeme s nařízením eIDAS. Cílem přednášky je především shrnout aktuální stav implementace eIDAS jak u nás, tak v dalších evropských státech. Posluchači se tak např. seznámí s jednotlivými službami vytvářejícími důvěru, jejich přínosem pro využití ve veřejné správě, ale třeba i s tím, na co si dát v rámci eIDAS pozor a že ne vše co je „eIDAS ready“, musí skutečně splňovat požadavky tohoto nařízení. Zvláštní pozornost bude věnována ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů. V rámci přednášky budou též ve formě otázek a odpovědí shrnuty dopady eIDAS na veřejnou správu.
 • Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r. o., 30'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Evropské nařízení týkající se elektronické identity a služeb vytvářejících důvěru položilo základ pro vytvoření jednotného digitálního trhu s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci osob a standardizaci procesů vytváření, validace a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Celá Evropa tak dostala jasná pravidla k efektivní elektronizaci státní správy. Jak se s touto výzvou vypořádala Česká republika? Na jaká úskalí jsme při implementaci nařízení eIDAS narazili? Kudy vede cesta k implementaci nařízení ve veřejných organizacích?
 • Ing. Jarmil Mikulík, Elektrotechnický zkušební ústav, 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kdo a proč vlastně potřebuje certifikaci v oblasti elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru? Jak a u koho můžete takovou certifikaci získat? Certifikace přináší hlavně jistotu pro koncové zákazníky. Jistotu toho, že poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a jejich dodavatelé splňují veškeré požadavky na ně kladené nařízením EP a Rady č. 910/2014 (eIDAS).
 • Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o., 20'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Nezbytný předpoklad pro vzájemné uznávání eID dle nařízení eIDAS představuje vybudování národního eID uzlu. Ten musí mít členské státy zprovozněný nejpozději do 29. 9. 2018. V České republice budování tohoto uzlu pojmenovaného CZ.PEPS na základě smlouvy s Evropskou komisí zajišťuje sdružení CZ.NIC.
  V rámci přednášky budou informace o projektu CZ.PEPS zasazeny do širšího kontextu vzájemného uznávání eID včetně legislativního rámce jak na evropské, tak na národní úrovni. V přednášce tak zazní i informace o aktuální situaci ohledně vzájemného uznáváním (m pryč) eID v jiných zemích EU, především pak v Německu, které jako první předložilo popis svého národního eID schématu. Zapomenuto nebude ani na aktuální vývoj v ČR prezentovaný z pohledu soukromého poskytovatele identit a služby mojeID.
 • Ing. Miroslav Řihák, ADUCID s. r. o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Vhodný mobilní telefon v České republice vlastní a denně používají 3 mil. občanů.
  Přirozené a snadné používání pro občana, přitom bezpečné pro stát a jeho partnery.
  Adaptivní dvoufaktorové přihlášení neobtěžuje občana, když to bezpečnostní situace nevyžaduje.
  K registraci (ztotožnění pro značnou a vysokou úroveň záruky) je nutná pouze jediná návštěva pověřeného kontaktního místa (Czech POINT).
  Neprodleně po registraci může občan důvěrně používat všechny dostupné internetové a mobilní aplikace.
  Stejně přirozeně a snadno lze v komunikaci s organizacemi používat zaručené transakce.
  Stejně přirozeně a snadno lze připojit zaručený elektronický podpis formou služby podle požadavků eIDAS.
  Bezpečnou zálohu si občan snadno vytvoří na svém tabletu nebo domácím počítači.
  Snadná a rychlá je integrace do nových i stávajících aplikací.
  Jednoduše se integruje do mobilních aplikací.
 • Diskuse a dotazy
 • eIdentita
 • Ing. Petr Kuchař, Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, CSc., Bc. Filip Bílek, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů, 45'
 • Diskuse a dotazy

Velký sál

 • Synergie ZKB, GDPR a eIDAS
 • přednášejí Ing. Aleš Špidla, ČIMIB; MUDr. et Mgr. Ivan Langer, CEVRO institut; Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola; Ing. Václav Mach, Microsoft s. r. o.; uvádí Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s., 75'
 • Kybernetická bezpečnost I – Spolupráce a technologie
 • Ing. Jan Dienstbier, Ing. Jan Heisler, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení platformy KYBEZ, jejích členů, zaměření, cíle a nabídky služeb.
 • Ing. Michal Řezáč, MSc., Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r.o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Představení nového bezpečnostního analytického nástroje a partnerského programu platformy KYBEZ.
 • Ing. Jiří Sedláček, NSMCluster, 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Kybernetická bezpečnost je fenoménem dnešní doby. Ptáte se proč? Je to díky masivnímu rozvoji elektronických technologií.
  Ve všech pádech se skloňují pojmy „zákon o kybernetické bezpečnosti“, „ochrana informací“, „kybernetické hrozby a zranitelnosti“, „internet věcí“, „průmysl 4.0“. Jak jsou ale na změny, které rozvoj elektronických technologií přináší, připraveny organizace? Jak jsou připraveni jejich zaměstnanci? Jak je připraven pracovní trh? Čísla nejsou přesná, ale je zřejmé, že na pracovním trhu chybí řádově tisíce kvalifikovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  Z výše uvedeného je zřejmé, že s trendem dnešní doby musí držet krok i vzdělávací soustava. V NSMC prezentaci se dozvíte, jak se nám to daří ve středním školství.
 • Ing. Lukáš Přibyl, AXENTA, a. s., 10'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Posluchači budou seznámeni se zkušenostmi, které Axenta získala při stavbě a provozu SOC za poslední rok.
 • Jindřich Šavel, Novicom, s. r. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Myslíte si, že se vám podařilo zabezpečit vaši síť na perimetru proti vnějším útokům a vaše klienty proti nákaze škodlivým kódem? Jste si opravdu jisti, že tato ochrana nemůže být překonána? Zkušenosti s kybernetickými útoky však hovoří o tom, že každá ochrana může být dříve nebo později překonána. Jak tedy zodolnit vaši ochranu? Dalšími nástroji pokročilé detekce (SIEM, NBA apod.). Ty vám mohou pomoci najít útok nebo anomálii v interní síti. Avšak ani tyto nástroje vám nepomohou při nutnosti provést rychlou identifikaci a izolaci závadného zařízení. Pokud ale postoupíte dále a využijete integrovaný DDI/NAC nástroj AddNet, stane se pro vás lokalizace (L2 monitoring) a izolace takového zařízení hračkou (NAC – řízení přístupu do sítě). A navíc si můžete výrazně zvýšit produktivitu práce při každodenní vysoce efektivní správě IP adresního prostoru (IPAM) a spolehlivému provozu základních síťových služeb (DHCP/DNS). To vše v drátových i wi-fi sítích, pro vaše i BYOD zařízení.
 • Ing. Miroslav Knapovský, Ing. Pavel Pikhart, Sirwisa a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Prezentace nabídne základní důvody proč se věnovat logmanagementu z různých úhlů pohledu – provozního a operačního, bezpečnostního a z hlediska shody se zákony a předpisy.
  Představení systému LOGmanager – českého systému pro centralizovaný sběr a správu událostí a logů z libovolných zdrojů – operačních systémů a aplikačního software, síťových a bezpečnostních zařízení a dalších. Je založen na novém typu databáze se škálovatelnou kapacitou a výkonným systémem prohledávání a prezentace nalezených dat. Umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a bezpečnostní audity.
  LOGmanager se stal vítězem soutěže „IT produkt roku 2016“ v kategorii Bezpečnostní zařízení.
 • Patrick Zandl, CZ.NIC, z. s. p. o., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  S postupující digitalizací státní správy a prorůstáním internetu do všech aspektů našich životů se stále důležitějším tématem stává bezpečnost a ochrana před digitálními hrozbami. Jenže ta vyžaduje značné znalosti a stálé vzdělávání. Jaká jsou rizika digitálních útoků a jak se mohou běžné instituce bránit? Podívejme se na zkušenosti z bezpečného a otevřeného routeru Turris Omnia vyvíjeného sdružením CZ.NIC. Turris se sám aktualizuje, brání se před běžnými bezpečnostními hrozbami a snaží se detekovat i ty nové, kdy využívá zkušeností získaných z ostatních routerů k tomu, aby ochránil i vaši síť. Na příkladu botnetů a provozu služeb Internetu věcí si ukážeme přínosy tohoto přístupu.
 • Kybernetická bezpečnost II – Veřejná správa
 • Adam Kučínský, Tomáš Krejčí, Národní bezpečnostní úřad, 45'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  1. Představení novely zákona o kybernetické bezpečnosti a shrnutí změn.
  2. Nové povinné osoby podle ZKB (definice, určování, kritéria).
  3. Kontrola plnění povinností ze ZKB, průběh a nejčastější zjištění.
 • Kyberbezpečnost v rámci rezortu MV
  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20'
 • Diskuse a dotazy