MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, odpovídá na otázky VSOL

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Kraj Vysočina je tradičně lídrem rozvoje informačních technologií – bude v těchto aktivitách nadále pokračovat i pod novým vedením?
Je mi velkým potěšením, že vůdčí postavení Kraje Vysočina v rozvoji IT technologií se dlouhodobě nemění. V současném vývoji společnosti není možné nastavený trend opustit. Pevně věřím, že i v úctě k odkazu prvního hejtmana Vysočiny Františka Dohnala bude nové vedení Kraje Vysočina dělat vše proto, aby region byl jedním z aktivních účastníků rozvoje informačních technologií i nadále.
Vaše aktivity se neomezují jen na vedení kraje, jste také jedním z otců zakladatelů iniciativy 202020, která si klade za cíl přispět k rychlejšímu rozvoji e-governmentu v ČR…
Osobně jsem uvítal iniciativu 202020, které se Vysočina aktivně účastní. Mám neskromné přání, aby se 20. ročník ISSS stal pomyslným přelomem, či novým startem spolupráce všech aktérů IT technologií a e-governmentu, vládou počínaje, přes státní instituce, školy, města, firmy… a nejmenšími obcemi konče. Nemůžeme hovořit o budoucnosti e-governmentu, průmyslu 4.0, smart cities, či smart technologies a zároveň nepředkládat skutečná reálná a v praxi funkční řešení všech elektronických služeb. Aktuální soupis hovoří o přibližně 700 různorodých službách a aplikacích e-governmentu, přičemž mnoho z nich veřejnost vůbec nezná a tudíž ani nepoužívá. Jen informovaností občanů našeho státu, zpřehledněním služeb s následným aktivním využíváním připravených řešení může být naplněna původní myšlenka rychlé, efektivní a všem dostupné elektronické komunikace s veřejnou správou.
Kraj Vysočina se každoročně výrazně podílí na celkové koncepci i části programu konference ISSS, která si vydobyla postavení jedné z nejvýznamnějších akcí svého druhu v celé EU. Bude tomu tak i v případě jubilejního 20. ročníku?
Za Kraj Vysočina mohu garantovat, že uděláme maximum pro to, aby letošní ročník ISSS byl úspěšný, průlomový a nastartoval spolupráci, po níž všichni volají. Vyzývám každého, kdo může i malou troškou přispět k úspěchu, aby tak učinil.