Blíží se jubilejní 20. ročník konference ISSS

, Praha

Na jaře 2017, ve dnech 3.–4. dubna, se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 20. ročník renomované konference ISSS zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázený visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

Na konferenci se pravidelně registruje více než 2300 účastníků. Vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, objevuje se zde řada osobností napříč celým politickým spektrem. Na této akci, která se každoročně koná pod oficiální záštitou premiéra a několika dalších členů vlády, místopředsedů obou komor Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR, se setkávají špičky domácí politické scény, ministři, zástupci veřejné správy z České republiky a zahraničí, informatici krajských či městských úřadů, odborníci na informatizaci veřejné správy i vysocí manažeři renomovaných firem, které dodávají svoje řešení a služby do segmentu státní správy a samosprávy. V posledních letech zde nechyběli ani významní hosté z Bruselu – v roce 2014 místopředsedkyně EK Neelie Kroes a v roce 2016 eurokomisařka Věra Jourová. Termín konference ISSS 2017 již má ve svém pracovním kalendáři premiér ČR Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr vnitra Milan Chovanec, koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a řada dalších osobností.

Dvoudenní program zaměřený na široké spektrum témat souvisejících s informatizací veřejné správy je zaplněn obvyklým maratonem přednášek, prezentací a diskusí. Diskutovat se bude o tom, co je nového v e-governmentu na národní i evropské úrovni, na pořad jednání se dostane elektronická identita, koncept chytrých měst i problematika otevřených dat a transparentnosti veřejné správy. Stranou nezůstanou ani mobilní technologie, cloudová řešení, kybernetická bezpečnost, stejně jako financování projektů, veřejné zakázky či podpora regionálního rozvoje. Součástí programu budou důležité doprovodné akce, jako například setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, diskuse osobností akademické sféry či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Jako obvykle budou vyhlášeny výsledky populárních soutěží Český zavináč, Zlatý erb, Biblioweb či JuniorErb a slavnostně předána bude i Cena ministra vnitra za přínos k rozvoji informační společnosti.

Konference ISSS je již řadu let nedílnou součástí programu všech, kdo se podílejí na reformě a informatizaci veřejné správy, a zároveň místem, kde se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.

Podrobné informace včetně hlavních témat, audio- a videozáznamů, kompletního archivu posledních ročníků i přehledu partnerů a spolupracujících subjektů jsou dostupné na www.isss.cz.