ICZ na ISSS 2018

Poslední změna:

Přednáškový sál

 • Radovan Urban, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  MDU je služba, v rámci které jsou analyzovány veškeré aspekty související s dlouhodobým ukládáním dokumentů v organizaci. Výstupem je popis současného stavu, souhrn opatření, které povedou v nápravě nedostatků tak, aby byl stav v této oblasti v souladu z legislativou, standardy i interními předpisy a nakonec plán, který slouží jako návod jak přistupovat k práci s dokumenty a jejich ukládání v digitálních repozitářích tak, aby byl udržen jejich optimální stav.

Malý sál

 • Pavel Číž, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Od druhé poloviny roku 2018 bude možné jít vyřídit další doklad kamkoli v ČR, nikoli jen na úřad dle trvalého pobytu. Zároveň se zjednoduší postup podání žádosti – už nebude nutné nosit na úřad průkazovou fotografii.

Jednací sál

 • Michal Opatřil, ICZ a. s., 15'
  Soubory ke stažení
  Anotace
  Na začátku 20. století byla zdravotní péče poskytována převážně doma. Rozvoj technologií a léčebných postupů zdravotní péči téměř zcela institucionalizoval. Nacházíme se nyní opět na rozhraní návratu domácí péče? Díky pokročilým informačním technologiím jsme schopni velkou část prvo-liniové péče i péče o chronické pacienty poskytovat v pohodlí jejich domova, rychleji, úsporněji a nepřetržitě. Poslední výzkumy virtualizace zdravotní péče hovoří až o 30% finanční úspoře. Jsme i v ČR připraveni na větší míru virtuální sebe-péče a sebe-hodnocení jako na důležitou součást léčebného procesu začátku 21. století?