Triada Munis iMunis ISSS DMO Obec a finance DVS Solón
  pruhy pruhy
ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 13.–14. dubna 2015, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Nová vláda se seznamuje s IT na ISSS 2014, největší akci pro oblast IT ve státní správě v České republice

Stručné shrnutí Zprávy IDC CEMA z ISSS 2014

Na letošním setkání zástupců státní správy pro oblast IT na 17. ročníku každoroční konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) panovalo jisté napětí v přístupech jednotlivých účastníků. 7. a 8. dubna se setkali představitelé státní správy (zvolení pouze před několika měsíci) se zkušenými správci IT, aby společně pojmenovali pravou podstatu hodnot.

Na jedné straně musí česká vláda podpořit IT programy. Splnění dlouhodobých cílů závisí na zvýšení počtu služeb dostupných online a služby, které již dostupné jsou, musí být pro uživatele ještě přístupnější. Back-office a IT procesy musí fungovat automaticky a infrastruktura se musí pravidelně aktualizovat. Na seznam přístupových bodů pro občany by se měly přidat smartphony, služba instant messaging a sociální média. Na internetu by měly být snadno dostupné informace o tzv. životních událostech a příslušné formuláře a databáze by měly být jednotné napříč obecními úřady a ministerstvy. Analytici musí pracovat na odhalení nedostatků, pojmenování schémat pro vnější i vnitřní použití, mezer v zabezpečení a na tom, jak nejlépe reagovat na měnící se požadavky v oblasti komunikace.

Na druhé straně toto všechno stojí peníze. „O něco větší“ výdaje do IT mohou vést ke značným úsporám díky větší efektivitě a snížení nákladů na mzdy. Zakládání a zkvalitnění datových středisek a vývoj výkonnějších softwarů, znamená nákup hardwaru a poplatky za licence a služby. Výdej takto malé částky se může jevit velký na stránkách účetní rozvahy jakéhokoli investora do státního/veřejného sektoru.

Jak vedoucí IT týmů, tak politici v orgánech české státní správy stojí před otázkou, jak vyvážit služby a náklady. Přejít k virtuálnímu řešení v podobě cloudových nebo sdílených služeb vyžaduje přeškolení zaměstnanců a vnitřních uživatelů a zároveň i rozsáhlou součinnost napříč různorodými IT odděleními na národní, krajské i místní úrovni. Vyžaduje to investice, šampióna s jasně stanoveným úkolem a vizi, jak to vše správně a dobře propojit – vše v rámci rozumných rozpočtových výdajů.

„Hodnota za peníze“ bylo hlavní téma letošního ročníku ISSS. Příspěvky, které prezentovali IT architekti, IT ředitelé, politici, jmenovaní státní úředníci, IT dodavatelé a specialisté třetí strany (k nimž patří i IDC), ti všichni mluvili o potřebě získat víc z mála. Hovořili o způsobu přímých výdajů na základě srovnání s ostatními státy; dále pak o využití nástrojů, které jsou již k dispozici (registry, datové schránky, CzechPoint); probírali hodnoty (a problémy), které plynou ze zavedení standard, zlepšujících efektivitu, a zdůraznili potenciál open dat, která mohou zvýšit transparentnost a přehled.


TopList