pruhy pruhy
ISSS – Local and regional information society ISSS – Local and regional information society 12.–13. dubna 2010, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Královéhradecké jaro si jen stěží dovedeme představit bez ISSS

17. 3. 2010

říká v úvodním slově do sborníku 13. ročníku konference ministr vnitra ČR Martin Pecina a zdůrazňuje význam akce jako důležité platformy pro výměnu názorů a zkušeností na dění v oblasti e-governmentu.

Martin Pecina, ministr vnitra

Vážené účastnice a vážení účastníci konference ISSS,

stejně jako k pražskému jaru neodmyslitelně patří hudební festival, královéhradecké jaro si už jen stěží dovedeme představit bez konference Internet ve státní správě a samosprávě. Dovolte mi, abych Vás přivítal již na třináctém ročníku této akce. Skutečnost, že proběhlo dvanáct úspěšných a vydařených ročníků, je sama o sobě důkazem nepostradatelnosti i významu tohoto projektu pro odbornou veřejnost.

Jsem hrdý na to, že jsem měl příležitost být jedním z těch, kdo zaštiťují tuto událost – největší svého druhu v Evropě. Uvědomuji si, že v případě ISSS jde o výjimečnou příležitost ke vzájemnému setkání vrcholných politiků a zástupců státních orgánů, hejtmanů, starostů a dalších pracovníků státní správy a samosprávy, ale také zástupců firem z oblasti informačních a komunikačních technologií a bankovnictví. Je pro mě proto nesmírným potěšením, že se tady mohu s Vámi všemi potkat, vzájemně se podělit o zkušenosti a vyměnit si názory na dění v oblasti eGovernmentu.

Elektronizace státní správy patří zcela jistě mezi základní pilíře činnosti Ministerstva vnitra, jemuž věnujeme velkou pozornost, úsilí a energii. Navíc já k ní mám – mohu-li to tak říct – svým způsobem osobní vztah už z toho důvodu, že je blízká mému původnímu vzdělání a praxi. Proto považuji za důležitou i konferenci ISSS: v oblasti eGovernmentu šlo vždy o jednu z nejvýznamnějších konferencí a jsem rád, že má své pokračování i v těchto ne úplně lehkých dobách. Pevně věřím, že vás program letošního setkání zaujme a že si z něho odnesete co nejvíce inspirace a podnětů, které uplatníte ve své práci.

Ing. Martin Pecina, MBA, ministr vnitra


TopList