pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

"Přecházíme na digitální televizní vysílání"

7. 4. 2009, 12.15

Jednou z očekávaných částí úterního programu konference ISSS je blok přednášek a diskusí věnovaný přechodu na digitální televizní vysílání koncipovaný ve spolupráci s Národní koordinační skupinou, který začíná ve 12.15 hod. v Jednacím sále.

Program zahajuje zástupce Národní koordinační skupiny pro digitální televizní vysílání s informacemi týkajícími se celého dvoudobého procesu a informační kampaní zaměřenou na občany ČR. Příspěvek předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka je věnován upřesnění termínů a míst podle aktuální verze Technického plánu přechodu.

Poté přijdou na řadu informace o možnostech, které digitalizace televizního vysílání přináší jak veřejné správě, tak obyvatelům obcí, měst a regionů -- přednášky "TV signál do každé obce" (J. Vykydal, České radiokomunikace), "Televizní služby" (P. Hanuš, Česká televize) a "Regionální média -- nástroj komunikace samosprávy s občanem" (J. Berka, Regionální televizní agentura).

Program tohoto odborného bloku uzavírá velká panelová diskuse moderovaná Dr. Petrem Benešem, šéfredaktorem časopisu Sdělovací technika, jíž se vedle předchozích řečníků účastní i zástupci televizí Nova a Prima a další hosté.