pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Úterní dopoledne tradičně ve znamení GIS

7. 4. 2009, 10.00

V hradeckém kongresovém centru Aldis začal druhý den programu konference ISSS/LORIS/V4DIS. Oproti tradici se tentokrát museli zájemci o problematiku GIS přesunout do Labského sálu – změnu si vyžádal enormní zájem o informace týkající se datových schránek, jinam než do Hlavního sálu by se totiž dav dychtivých posluchačů nevešel. V Labském sále pak následoval pestrý program přednášek a prezentací se zaměřením na řadu různých aspektů spojených s geografickými informačními systémy, potřebami stavebních úřadů, spoluprací veřejné správy a komerční sféry, stejně jako s portálovými řešeními, implementací směrnice INSPIRE nebo geoinformační politikou státu.

Na programu se podílí odborníci z Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, krajských samospráv, agentury CENIA či některých firem, jako jsou Arcdata, Assecco Czech Republic, GEPRO, Intergraph CS nebo Sitewell. Celý program uzavírá diskuse, jíž se účastní náměstek ministra vnitra ČR Mgr. Zdeněk Zajíček, Ing. Karel Štencel z ČÚZK, Ing. Petr Pavlinec z Kraje Vysočina, RNDr. Ivo Skrášek z Krajského úřadu Zlínského kraje a Ing. Jiří Hradec z agentury CENIA.