pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 6.--7. dubna 2009
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Na pořadu jednání je i elektronizace zdravotnictví

6. 4. 2009, 15.30

Po 15. hodině byl v Jednacím sále kongresového centra Aldis zahájen programový blok eHealth, o který byl už v průběhu příprav letošního ročníku mimořádný zájem.

V první části programu se přednášky zaměřují především na koncepční otázky rozvoje eHealth -- po úvodním pohledu Asociace krajů ČR na problematiku elektronizace zdravotnictví (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina) jsou na pořadu přednášky E-Health a předsednictví ČR v Radě EU (Mgr. Ivo Hartmann MBA, Ministerstvo zdravotnictví), České národní fórum pro eHealth včera a dnes (MUDr. Milan Cabrnoch, Evropský parlament, ČNFeH), eZK -- elektronické zdravotní knížky, potenciál ekonomických úspor pro české zdravotnictví (MUDr. Tomáš Mládek, iZip s.r.o., ČNF eHealth), ePreskripce -- začátek eHealth v praxi (PharmDr. Petr Krpálek, Grémium majitelů lékáren), Digitální Areíon -- transformace tísňové péče Areíon pro seniory a zdravotně postižené (Mgr. Jan Lorman, Život 90 o. s.) a Pilotní projekt mobilní elektronické zdravotní dokumentace přednemocniční péče Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy (MUDr. Pavel Trnka, ZZS HMP).

Druhá část obsáhlého programového bloku je věnována konkrétním příkladům řešení některých oblastí zdravotnictví a podílí se na ní řada odborníků, kteří se na tuto oblast specializují. Nechybí zde představení řešení společnosti Telefonica O2 spočívající ve využití mobilních technologií pro monitoring, informace o podpoře eHealth ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, praktické zkušenosti společnosti IBM ze zavádění řešení v tomto segmentu či prezentace řešení IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) společnosti ICZ. Účastníky určitě zaujme i představení technologie NovaVoice firmy Consulting Company Novasoft, která umožňuje přepis mluveného slova do počítače či informace o řešeních společnosti Microsoft pro oblast zdravotnictví. Jak se již stalo tradicí, i tento programový blok ukončuje panelová diskuse moderovaná MUDr. Tomášem Mládkem z Českého národního fóra pro eHealth, které se na přípravě celého odborného bloku výrazně podílelo.