pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Vítězové soutěže JuniorErb se představí na ISSS

6. 4. 2008, 15.00

V úterním programu 11. ročníku konference ISSS se představí také projekty oceněné v rámci nové mezinárodní soutěže JuniorErb určené mladým talentovaným lidem, kteří vytváření internetové projekty a webové stránky, zároveň reprezentují svoje mésto či obec a věnují svoji energii na obecně prospěšné účely. Koncept této soutěže volně navazuje na několik úspěšných a dlouhodobých projektů, jako jsou aktivita Junior Internet, stále populárnější Zlatý Erb nebo konference ISSS.

"Nová soutěž je určena mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti," říká koordinátor soutěže, Jiří Peterka, "Hlavním cílem je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné."

Letošní první ročník soutěže JuniorErb, jehož se zúčastnilo téměř 200 mladých lidí, má dva vítěze, kteří převezmou ceny v průběhu pondělního společenského večera konference ISSS. Soutěž JuniorErb proběhla rovněž na Slovensku a v Polsku. Úspěšné projekty ze všech tří visegrádských zemí se budou prezentovat v úterý 8. dubna od 9 do 9.30. Promluvit si s vítězi bude možné také na stánku Projektové laboratoře, kde bude mít každý z nich vlastní PC.

Záštitu nad soutěží JuniorErb převzali předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a Svaz měst a obcí ČR. Celý projekt Junior Internet pak zaštítil předseda vlády ČR Mirek Topolánek. Soutěž JuniorErb je součástí projektu "Young Internet Citizens for Visegrad", podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.