pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Přípravy konference ISSS 2008 vrcholí

2. 4. 2008, Hradec Králové

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Již popáté bude součástí této akce i pracovní setkání delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Při příležitosti konference se opět sejde celá řada politiků, zástupců státních orgánů, veřejné správy, asociací, odborníků i manažerů dodavatelů ICT technologií a služeb do tohoto segmentu. Uskuteční se zde i další významná setkání, jako například zasedání Rady vlády ČR pro informační společnost, a svoje vítěze a oceněné pozná několik populárních soutěží a anket, jako jsou Český zavináč, Zlatý Erb, Eurocrest, Junior Erb, Biblioweb či Cena ministra vnitra ČR.

Počet účastníků konference, přednášejících i vystavovatelů, kteří každoročně představují svoje technologie a služby širokému spektru zástupců státních orgánů i veřejné správy, stále roste. Statistiky jubilejního desátého ročníku ukazují, že se během dvou konferenčních dnů zaregistrovalo více než 2200 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo přes 110 firem a 6 sálech zaznělo přes 250 přednášek a prezentací. Podobnému zájmu bude podle všech předpokladů konference čelit i letos.

"Po loňském ročníku, který byl pro nás jubilejní a trochu slavnostní, bude letošní setkání zcela určitě více pracovní," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS. "Rozhodně bude o čem jednat. V současné době je připravena celá řada strategických dokumentů, které určí směr vývoje eGovernmentu v ČR na několik dalších let. Většina klíčových témat, o nichž se v těchto dnech hovoří -- ať už jde o eGovernment Act, problematiku základních registrů, otázky související s doručováním či identifikací občana a mnoho dalších záležitostí -- samozřejmě dostane v dvoudenním maratónu svůj prostor."

Program

V programové skladbě 11. ročníku ISSS se vedle diskusí o dalším směřování eGovernmentu objeví celá řada důležitých témat od multiplatformních služeb pro občany, portálů veřejné správy přes komunikační infrastrukturu veřejné správy, systémy GIS a mapové služby až k otázkám bezpečnosti. Chybět nebudou ani informace o financování projektů ze zdrojů EU či o povinnostech samosprávy v souvislosti s novelami zákonů a norem v oblasti ICT, svůj prostor samozřejmě dostanou i "best practices" měst, obcí a regionů. Podobně jako v minulých letech pokračuje koncipování ucelených programových bloků zaměřených na elektronizaci různých oblastí, které s veřejnou správou úzce souvisejí -- účastníci se budou moci blížeji seznámit s aktuální situací kolem e-katastru a záležitostí spadajících do kompetence ČÚZK, přechodem na digitální televizní vysílání či s problematikou eTurismu nebo eJustice. Mimořádný zájem je také o programový blok eHealth věnovaný elektronizaci zdravotnictví, na jehož náplni se podílí České národní fórum pro eHealth, Ministerstvo zdravotnictví ČR a řada předních odborníků v oboru.

Osobnosti

Konference ISSS bude i letos příležitostí k setkání s řadou osobností. Oficiální záštitu nad jedenáctým ročníkem opět převzali premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra ČR Ivan Langer, odbornými garanty jednotlivých sekcí jsou ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj a ČUZK. Pracovní setkání zemí Visegrádské čtyřky -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), které doprovází konferenci ISSS již popáté, se koná pod osobní záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. V Hradci Králové se jako obvykle objeví většina komunálních politiků i řada zahraničních hostů a zástupců některých mezinárodních sítí a evropských asociací a iniciativ.

Soutěže

Součástí oficiálního programu konference bude opět vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, kde se uděluje několik ocenění včetně zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mezinárodní evropská soutěž EuroCrest, nově koncipovaná soutěž pro mladé tvůrce internetových projektů Junior Erb nebo hodnocení www stránek knihoven Biblioweb. Předána bude rovněž cena ministra vnitra ČR určená osobnostem, sdružením, projektům nebo firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti, kterou u příležitosti loňského jubilejního desátého ročníku konference získal právě organizační tým ISSS.

Pořadatelé a partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, visegrádské setkání V4DIS, které podporuje Mezinárodní visegrádský fond, připravilo sdružení Český zavináč. Generálním partnerem konference je Česká spořitelna, hlavními partnery Assecco, Česká pošta, IBM, ICZ, Microsoft a Siemens, hlavním odborným partnerem O2, partnery Adastra, Adobe, AutoCont, ČD-Telematika, ELO Digital Office, Novell, Oracle a T-Systems, odborným partnerem bloku eHealth se stalo České národní fórum pro eHealth. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou skupina ČEZ, časopis Obec a finance, město Hradec Králové a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílí některá odborná ministerstva, asociace i subjekty komerční aféry. Konference je také tradičně zařazena do oficiálního programu Března--měsíce internetu.