pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Projekt VIRTUOS usnadňuje život obyvatelům Plzeňského kraje

3. 4. 2008

Ve středu 2. dubna byl oficiálně zahájen unikátní projekt Virtuos usnadňující občanům komunikaci s úřady. První občan, který se do této elektronické služby zaregistroval, byl zapsán v Klatovech. Do projektu Plzeňského kraje se v pilotní části zapojily město Plzeň, Klatovy, Nýrsko a Štěnovice, kde si občané budou moci vyřizovat příslušné záležitosti elektronicky prostřednictvím internetu.

Prostřednictvím tohoto projektu za 40 miliónů korun, z 90 % hrazeného z prostředků EU, lidé budou moci podávat na úřady nejrůznější žádosti, komunikovat s úředníky nebo si s nimi sjednávat schůzky. Mohou se rovněž dotázat na počet bodů v registru řidičů, což byl zároveň první vyřízený dotaz prostřednictvím systému Virtuos. Systém také občanům umožní sledovat, v jaké fázi řízení je jejich žádost. To platí nejen pro elektronicky zaslané žádosti, ale i pro klasická "papírová" podání.

Elektronická služba Virtuos má hlavně výrazně zjednodušit lidem komunikaci s úřady a ušetřit čas. V Plzeňském kraji jde ročně od občanů na obce a města zhruba dva miliony podání. Existuje jich asi 800 typů, Virtuos jich zatím bude řešit 70.

Podle náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové budou moci lidé díky projektu Virtuos přihlašovat psa do obecního registru, ohlásit drobnou stavbu nebo stavební úpravu, oznámit matrice změny např. při sňatku, podat stížnost, petici, žádat o některé sociální dávky, poskytovatelé ubytování si mohou registrovat poplatky z ubytovací kapacity a podobně. Během několika dní by mělo být možné platit zároveň správní poplatky prostřednictvím sms zpráv z mobilu.

Zájemce o zařazení do systému Virtuos musí nejdříve na internetové stránce projektu www.eVirtous.cz vyplnit žádost o registraci, pak musí přijít na příslušný úřad a podepsat smlouvu. Poté už může s úřadem komunikovat z velké části jen přes počítač. Ten, kdo vlastní elektronický podpis, nemusí na úřad ani kvůli sepsání smlouvy. Každý úřad, který používá Virtuos, je občanům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu!