pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Hlavní témata konference ISSS 2008

30. 1. 2008

 • eGovernment v ČR -- "EGON žije!"
 • elektronizace veřejné správy, e-doručovani, datové schránky
 • financováni projektů, strukturální a jiné fondy
 • GIS a mapové služby, eKatastr
 • bezpečnost informačních systému, archivace
 • multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
 • eJustice
 • digitalizace televizního vysílání
 • komunikační infrastruktura
 • eHealth -- ICT ve zdravotnictví
 • ICT podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízeni, dopravě aj.
 • základní registry, povinnosti samospráv v souvislosti s novelami ICT zákonů, normy v ICT
 • best practices měst, obcí a regionů
 • LORIS/V4DIS -- výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádu