pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Rozvoj eGovernmentu v zemích Visegrádu

4. 2. 2008, English English, Magyar Magyar, Polski Polski

Dubnové pracovní setkání delegací států Visegrádské čtyřky -- V4DIS 2008, které se uskuteční tradičně v rámci programu konference ISSS v Hradci Králové, se bude vedle dalších témat věnovat rovněž oblasti rozvoje eGovernmentu a srovnání dosažené úrovně v celém Visegrádském regionu. Zástupci jednotlivých zemí se budou navzájem informovat o aktuálních problémech a společně hledat cestu, jak vývoj v oblasti eGovernmentu v celém regionu ještě více urychlit.

Cíle stanovené pro oblast eGovernmentu vycházejí především z původní Lisabonské strategie a dále ze závěrů ministerské konference v Manchesteru (UK) v roce 2005, rozpracované o iniciativu i2010 doplněnou v červnu 2006 o akční plán pro eGovernment. Během Visegrádské konference v Hradci Králové se budou diskutující opírat také o výsledky podzimní 4. ministerské konference EU o eGovernmentu, která probéhla v Lisabonu. Její účastníci se shodli na čtyřech oblastech, v nichž je potřeba dosáhnout lepších výsledků. Jednak je třeba zajistit lepší přeshraniční spolupráci jednotlivých států, dále pak důsledným prosazováním eGovernmentu přispět k dalšímu odstraňování administrativních překážek pro občany i firmy a zajistit dostupnost a snadné využívání všech služeb. Dalšími z cílů jsou dosažení vyššího sociálního dopadu nových služeb a posílení pozice eGovernmentu jako jednoho z nástrojů podpory demokracie a transparentnosti procesů ve státní správě i samosprávě.

Z pohledu Visegrádského regionu lze konstatovat, že stav v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se blíží průměru EU nebo ho v některých ukazatelích dokonce překračuje. Nedostatky zatím přetrvávají ve vybavenosti domácností -- i přes nejvyšší investice ze všech visegrádských zemí je ČR v tomto sektoru zatím stále pod úrovní EU. Lépe jsou na tom Maďarsko a Slovensko, o něco horší ukazatele vykazuje Polsko.

Úplně jiná situace je v oblasti vybavenosti a využívání informačních technologií ve firmách, kde je ČR v řadě ukazatelů nad průměrem a velice dobrou dostupností služeb pro firemní sektor se může chlubit také Maďarsko.

Elektronické služby pro občany v celém regionu lehce zaostávají, nicméně při porovnání jejich dostupnosti je na tom ČR ze zemí Visegrádu nejlépe, jen těsně pod průměrem EU, a velmi dobře je hodnocen i Portál veřejné správy. Maďarsko a Polsko pokročilo v posledních letech jen mírně, určité zrychlení je patrné ve Slovenské republice, jejíž nabídka elektronických služeb je zatím ve Visegrádské čtyřce nejslabší. Jasným lídrem nejen v sousedství Visegrádu, ale v celé EU, je z hlediska elektronických služeb eGovernmentu Rakousko.