pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Předběžný návrh hlavních témat konference ISSS 2008

10. 9. 2007

 • eGovernment v ČR -- "EGON žije!"
 • elektronizace veřejné správy, e-doručovani, datové schránky
 • financováni projektů, strukturální a jiné fondy
 • GIS a mapové služby, eKatastr
 • bezpečnost informačních systému, archivace
 • multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
 • eJustice
 • digitalizace televizního vysílání
 • komunikační infrastruktura
 • eHealth -- ICT ve zdravotnictví
 • ICT podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízeni, dopravě aj.
 • e-learning, počítačová gramotnost a vzdělávání
 • základní registry, povinnosti samospráv v souvislosti s novelami ICT zákonů, normy v ICT
 • best practices měst, obcí a regionů
 • LORIS/V4DIS -- výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádu

Vaše náměty či připomínky přivítáme na program@isss.cz. V případě zájmu o firemní prezentace kontaktujte Sekretariát konference.