pruhy pruhy
ISSS -- Local and regional information society ISSS -- Local and regional information society 7.--8. dubna 2008
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

Začaly přípravy 11. ročníku konference ISSS

30. 7. 2007

RNDr. Tomáš Renčín

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se bude v Hradci Králové konat již jedenáctý ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy.

Konference je v současné době nejen uznávanou diskusní platformou a místem pro výměnu zkušeností z mnoha různých oblastí veřejné správy, ale také unikátní příležitostí k prezentaci firmy, projektů či výsledků vaší práce. Mezi účastníky konference bude jako obvykle celá řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých měst a obcí, řada dalších pracovníků státní správy a samosprávy, odborníci i manažeři velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií.

Mezinárodní ráz pak konferenci vedle souběžně běžících částí LORIS a V4DIS dodá účast hostů z řady evropských zemí -- zástupců evropských úřadů a organizací, nevládních organizací, evropských sítí, celostátních institucí, regionů, měst a obcí.

Chystaný jedenáctý ročník konference ISSS/LORIS/V4DIS 2008 má všechny předpoklady navázat na dosavadní úspěšné ročníky -- v posledních letech se na oficiální dvoudenní program zaregistrovalo vždy přes 2 tisíce účastníků, uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy. Poslednímu ročníku konference poskytli osobní záštitu premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer, visegrádskému setkání pak podobně jako v roce předchozím předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Organizační tým ISSS byl také u příležitosti jubilejního desátého ročníku vyznamenán cenou ministra informatiky ČR určenou osobnostem, sdružením, projektům nebo firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti.

Jedenáctý ročník konference ISSS samozřejmě naváže na dosavadní nejčastější témata, tzn. na problematiku e-governmentu, multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy, komunikační infrastrukturu veřejné správy, systémy GIS, mapové služby nebo bezpečnost. Diskutovat se bude o dalším postupu při elektronizaci veřejné správy, problematice registrů i o ICT v cestovním ruchu, ochraně životního prostředí nebo při krizovém řízení. Na řadu přijdou také informace o financování projektů z fondů EU, novinky v oblasti e-learningu, počítačová gramotnost i vzdělávání, a významnou součástí programu budou i "best practices" měst, obcí a regionů.

Věřím, že i další ročník konference opět výrazně přispěje k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy v České republice a podnítí pozitivní změny i v širším, mezinárodním měřítku. Doufám také, že vás připravovaná široká nabídka témat a příležitostí zaujme, a že se společně s námi budete podílet nejen na úspěšné přípravě a průběhu konference, ale také na ještě širším prosazení moderních technologií do praxe veřejné správy.

Těším se na setkání v Hradci Králové.

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference